PLAN NAUCZANIA

Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych  na podbudowie gimnazjum (forma zaoczna)


lp.

Przedmioty nauczania

Razem

godzin w cyklu 3-letnim

SEMESTRY

I

II

III

IV

V

VI

1.

Język polski (rozszerzenie)

198

(30*)

34

34

40

40

40

40

2.

Język obcy (rozszerzenie)

108

(44*)

24

24

26

26

26

26

3.

Historia

54

14

14

14

12

4.

Technologia informacyjna

36

12

12

12

5.

WOS

18

10

8

6.

Geografia

36

10

10

8

8

7.

Matematyka (rozszerzenie)

126

(30*)

20

20

20

30

40

26

8.

Fizyka z astronomią

42

12

10

10

10

9.

Chemia

42

12

10

10

10

10.

Biologia z higieną i ochrona środowiska

42

12

10

10

10

11.

Podstawy przedsiębiorczości

18

10

8

12.

Godziny na nauczanie przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym (język obcy i informatyka)

104

RAZEM                                                                    824

150

144

150

146

126

108

* godziny przeznaczone na rozszerzenie