We wrześniu 1989 roku powstało z inicjatywy Janusza Hebenstreita Społeczne Towarzystwo Edukacyjne. Celem Stowarzyszenia było stworzenie instytucji, niezależnej od aparatu politycznego i państwowego, skupiającej rodziców i nauczycieli. 26.02.1990 Janusz Hebenstreit, Grażyna Sawicka i Jarosław Wenderlich zarejestrowali w Sadzie Wojewódzkim w Bydgoszczy Społeczne Towarzystwo Edukacyjne, które uzyskało osobowość prawną i swój statut. Spełniając oczekiwania rodziców i nauczycieli, STE założyło 1 Społeczne Liceum Ogólnokształcące, które rozpoczęło swoją działalność w roku szkolnym 1990/1991. Była to pierwsza placówka tego typu w regionie.

W roku szkolnym 1991/1992 powstały nowe szkoły niepubliczne pod patronatem STE, a mianowicie: 2 Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy, Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Świeciu, oraz Zespół Szkół Społecznych w Inowrocławiu, w skład którego wchodziło Społeczne Liceum Ogólnokształcące i Społeczna Szkoła Podstawowa.

W roku szkolnym 1994/1995 powstaje Poznańska Szkoła Realna, Policealne Studium Zawodowe Zarządzania i Finansów w Mogilnieńskiej Szkole Realnej, Tucholska Szkoła Realna, Czerska Szkoła Realna i Chojnicka Szkoła Realna, w roku szkolnym 1995/1996 Policealne Studium Zawodowe „Eko- Tech- Marketingu” w Poznaniu, Policealne Studium Zawodowe „Eko- Marketingu” w Świeciu nad Wisłą. Zostaje też zarejestrowane Liceum Ogólnokształcące w Świeciu, a filie Bydgoskiej Szkoły Realnej w Chojnicach, Mogilnie, Malachinie i Tucholi stają się samodzielnymi placówkami.

Powstanie Chojnickiej Szkoły Realnej było podyktowane społecznym zapotrzebowaniem na tego typu placówkę w środowisku lokalnym. Absolwenci szkół zawodowych, niemogąc znaleźć pracy w Chojnicach i okolicy, pragnęli zdobyć średnie wykształcenie, które umożliwiłoby im lepszy start życiowy. Szkoła mieści się w obiekcie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. św. Józefa Patrona Rzemieślników w Chojnicach przy ul. Angowickiej 45. Koegzystencja obu szkól różnych typów stwarza możliwości wzajemnego wykorzystania bazy dydaktycznej. Przez wiele lat dyrektorem szkoły był
mgr inż. Józef Kołak. Obecnie funkcję dyrektora pełni mgr Julita Zenker. W skład Chojnickiej Szkoły Realnej obecnie wchodzą: Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych (na podbudowie ZSZ) oraz Liceum Ogólnkoształcące dla dorosłych (na podbudowie gimnazjum).