Dnia 17 października 2014 r. Chojnicka Szkoła Realna obchodziła 20-lecie istnienia. Organem prowadzącym szkołę jest Społeczne Towarzystwo Edukacyjne z siedzibą w Bydgoszczy, powołane do życia 26.02.1990. Uroczystości 20-lecia szkoły odbyły się w restauracji „Holiday” w Charzykowach, w których uczestniczyli przedstawiciele zarządu STE oraz nauczyciele ZSP nr 2 w Chojnicach. Powstanie Chojnickiej Szkoły Realnej w roku szkolnym 1994/1995 było podyktowane społecznym zapotrzebowaniem na tego typu placówkę w środowisku lokalnym. Absolwenci szkół zawodowych, niemogąc znaleźć pracy w Chojnicach i okolicy, pragnęli zdobyć średnie wykształcenie, które umożliwiłoby im lepszy start życiowy. Szkoła mieści się w obiekcie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. św. Józefa Patrona Rzemieślników w Chojnicach przy ul. Angowickiej 45. Koegzystencja obu szkół różnych typów stwarza możliwości wzajemnego wykorzystania bazy dydaktycznej. Przez wiele lat dyrektorem szkoły był mgr inż. Józef Kołak.  Obecnie funkcję dyrektora pełni mgr Julita Zenker. W skład Chojnickiej Szkoły Realnej obecnie wchodzą: Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych (na podbudowie zsz) oraz Liceum Ogólnkoształcące dla dorosłych (na podbudowie gimnazjum). W szkole kształci się 170 uczniów w 8 oddziałach. 30 uczniów uczęszcza do szkoły wieczorowej, a 140 uczniów uczęszcza do szkoły zaocznej. Uczniowie czynnie uczestniczą w życiu szkoły i miasta.