Siedziba Społecznego Towarzystwa Edukacyjnego:


85-766 Bydgoszcz ul. Fordońska 246

 

Zarząd Społecznego Towarzystwa Edukacyjnego:


Prezes- mgr inż. Józef Kołak

 

Wiceprezes – mgr Stanisław Łangowski

Wiceprezes- mgr Anna Pieniążek

Sekretarz – mgr Henryk Mądrowski

Skarbnik- Krystyna Bylińska

 

Komisja Rewizyjna:


Przewodniczący- mgr inż. Roman Bartkowiak

Członkowie- mgr Piotr Kosobucki, mgr Barbara Szafarek