PLAN NAUCZANIA

Plan nauczania dla LO wieczorowe- podbudowa zsz

przedmiot

Sem. 1

Sem. 2

Sem. 3

Sem. 4

suma

j. polski

4

4

4

4

8

j. angielski

3

3

2

2

5

matematyka

3

3

4

4

7

historia

3

3

4

4

7

wos

 

 

1

1

1

fizyka

1

1

 

 

1

chemia

1

1

 

 

1

geografia

1

1

 

 

1

biologia

1

1

 

 

1

p.przedsiębiorczości

1

1

 

 

1

informatyka

1

1

 

 

1

przyroda

 

 

1

1

1

 

Plan nauczania dla LO zaoczna- podbudowa gimnazjum

przedmiot

Sem. 1

Sem. 2

Sem. 3

Sem. 4

Sem. 5

Sem. 6

suma

j. polski

22

28

30

40

40

20

180

j. polski rozszerz.

20

20

25

17

22

21

125

j. angielski

15

20

20

25

15

10

105

matematyka

20

20

20

25

30

10

125

Matematyka rozszerz.

15

15

15

15

15

15

90

historia

20

15

 

 

 

 

35

Historia rozsz.

 

 

35

35

35

20

125

wos

 

15

 

 

 

 

15

fizyka

20

 

 

 

 

 

20

chemia

 

15

 

 

 

 

15

geografia

10

10

 

 

 

 

20

biologia

15

 

 

 

 

 

15

p.przedsiębiorczości

10

10

 

 

 

 

20

informatyka

20

 

 

 

 

 

20

przyroda

 

 

20

20

 

 

40